گروه وکلای بین المللی دفاع یاران

مرکز مشاوره حقوقی بصورت حضوری و تلفنی

وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت

وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت

یکی از انواع دعاوی که دارای جنبه مالی می‌باشد و به علل مختلف از جمله اختلافات در معاملات و یا عدم اجرای تعهدات مالی در موعد مقرر میباشد که امروزه باعث بوجود آمدن حجم بسیاری از پرونده های مطروحه در محاکم قضایی را به خود اختصاص داده است ، مطالبه وجه و یا مطالبه طلب می باشد . وصول مطالبات بر اساس اسناد عادی مانند رسید و فاکتور و اسناد رسمی میتواند چک و سفته و یا وصول مهریه باشد که با توجه به اعتبار و نوع اسناد میتواند از طریق اجرائیات اداره ثبت و اسناد کشور قابل وصول باشد و متن نگارش شده که توسط کارشناسان حقوقی گروه وکلای بین المللی دفاع یاران تدوین گردیده است در خصوص وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت میباشد و امیدواریم مطالب حقوقی برای همگان مفید واقع گردد.

سند عادی : سندی است که دارای ویژگیها و الزامات سند رسمی نمی باشد و معمولا در صورت تردید یا انکار طرف دعوا نسبت آن ، ارائه دهنده سند  بایستی با اعتبار بودن آن را ثابت نماید.

سند رسمی : سندی است که با توجه به مقدمات و رعایت اصول معین تنظیم و صادر شده است که دارنده سند رسمی درصورت ارائه به عنوان دلیل نیازی به اثبات آن ندارد و طرف مقابل بایستی عدم اعتبار آن را ثابت نماید . ( ادعای نسبت به سند ابرازی )

وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت

در قانون ثبت تعریفی از سند ارائه نشده است لیکن در ماده 1284 قانون مدنی بدین شرح تعریف شده است:

– سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد .

– بنابر تعریف قانون مدنی : سند بایستی بصورت کتبی باشد و حتما باید به صورت نوشته باشد .

– سند ممکن است در مقام اقامه کننده ارائه شود.

– سند ممکن است به عنوان یک دلیل برای دفاع از دعوای مطروحه باشد .

نکته ای که بایستی بدان توجه داشت آن است که شهادت نامه و در واقع همان گواهی شهادت شهود ، سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

مطالبه وجه و یا به طور کلی مطالبه مال از طریق اجرای ثبت دارای امتیازی است  که قانون گذار در مواردی به اشخاص این اجازه را داده است که بتوانند از طریق اجرای ثبت به حق و حقوق قانونی خود برسند .

سند لازم الاجرا: سندی است که اجرای مفاد آن نیاز به مراجعه و اخذ حکم قطعی از محکمه ندارد از جمله سند رسمی ازدواج که زوجه به استناد به آن میتواند با مراجعه به اداره ثبت تمام یا بخشی از مهریه خویش را از همسر یا شخص ضامن پرداخت مهریه مطالبه نماید.

گروه وکلای بین المللی دفاع یاران با بهره مندی از مشاورین حقوقی ، قضات بازنشسته، کارمندان بازنشسته اداره ثبت و وکلای پایه یک دادگستری متخصص ، آماده ارائه خدمات و قبول وکالت و وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت می باشد.

بررس وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت توسط گروه وکلای بین المللی دفاع یاران :

همانطور که اشاره شد سند عبارت است از نوشته ای که ممکن است در دعوی و یا دفاع قابل استناد باشد 

ماده 1278 قانون مدنی اسناد ذیل را رسمی شناخته است :

 • اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم شده باشند .
 • اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور تنظیم شده باشند .
 • اسنادی که نزد مامورین رسمی در صدور صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند ، بنابراین غیر از اسنادی که در بالا ذکر شده است سایر اسناد عادی محسوب میشوند .

قانونگذار اسناد رسمی را درقانون احصا و مشخص نموده  و در واقع به نوعی شخصی کرده است در حالیکه راجع به اسناد عادی بدین طریق اشاره ای نشده است .

 

وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت 2

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی دارد :

 • اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است ، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید .
 • هرگاه در محکمه ثبات شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است .

درمتن پیش رو بررسـی اسناد رسمی بصورت مفصل تحلیل و بررسی شده است و در ادامه تلاش داریم که به صورت جزئی تر یعنی اینکه به بررسی نحوه عملی  وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت بپردازیم .

چگونگی وصول مطالبات وجه چک برگشتی از طریق اجرای ثبت‌:

مطالبه وجه چک از طریق اجرائیات ثبت یک امتیاز است که قانون گذار به دارنده چک داده است تا با مراجعه به اداره ثبت در زمان کوتاه تر و بدون اینکه حکم محکومیت علیه صادر کننده چک داشته باشد قابل پیگیری و وصول باشد زیرا چک در اجرای ثبت جزء اسناد لازم الاجرا میباشد.

 

نحوه تشکیل پرونده حسب مورد موضوع در اجرای ثبت :

چنانچه دارنده چک در تاریخ وصول چک به بانک مربوطه مراجعه نماید لیکن به دلیل عدم موجودی کافی چک را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نماید میتواند با در دست داشتن اصل چک و گواهی عدم پرداخت نسبت به وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت اقدام نمایند همچنین میبایست دقت شود که بانک نسبت به مطابقت امضا صادر کننده چک را با نمونه امضا موجود در بانک گواهی نماید در غیر اینصورت اداره ثبت به درخواست دارنده چک مبنی بر صدور اجرائیه هیچ اقدامی انجام نخواهد داد .

اقدامات اجرایی در وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت :

اجرائیات ثبت پس از تکمیل مدارک و حسب درخواست وصول مطالبه وجه و یا مال از طرف درخواست کننده مفاد اجرائیه برای صادر کننده چک ابلاغ می نماید .

شخص بدهکار مکلف است از تاریخ ابلاغ ظرف مهلت 10 روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند ولی چنانچه نتواند بدهی خویش را پرداخت نماید و قادر به اجرای مفاد اجرائیه صادره از اجرای ثبت نیز نباشد ، باید صورت کاملی از دارایی خود اعم از اموال منقول و غیر منقول ولو مستثنیات دین را آماده کند و به مامور اجرای ثبت تحویل دهد .

لیکن این فرض را نیز باید متصور شد که بدهکار، لیست اموال خود را ارائه ننماید  و یا اقدامات لازمه را در مهلت 10 روز به انجام نرساند که در این مرحله طلبکار میتواند با معرفی اموال بدهکار نسبت به توقیف اموال وی اقدام اجرایی را آغاز نماید .

 

وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت 3

 

نکته : اموالی که به عنوان مستثنیات دین معرفی میشود در صورت صحت مدعی به عنوان مالی که بایستی توقیف گردد ، توقیف نمیگردند .

 در فرض اینکه سند ارائه شده جهت وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت چک باشد ، و احتمالا مالی غیر منقول خارج از حوزه ثبتی محل اجرا باشد ، دارنده چک میتواند از اداره اجرای ثبت اعطای نیابت به اداره محل وقوع مال را تقاضا نماید و اجرای ثبت در آن حوزه یا شهر مسئولیت توقیف احتمالی اموال بدهکار را بر عهده خواهد گرفت مراجعین محترم در خصوص وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت در تمامی شهرستانها میتوانند با گروه وکلای بین المللی دفاع یاران عقد قرارداد وکالت تنظیم نمایند.

همچنین طلبکار یک اقدام دیگر میتواند انجام دهد و آن اینکه درصورتیکه بدهکار قصد خروج احتمالی از کشور را داشته باشد درخواست ممنوع الخروجی بودن آن شخص را با جمیع شرایط با دایره اجرای ثبت ارائه نماید .

تعیین تکلیف اموال توقیف شده در پرونده وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت :

اموالی که از طریق اداره ثبت توقیف میشود بعد از توقیف و ضبط و رعایت شرایط قانونی به صورت مزایده ای به فروش می رسد .

نمونه مثال :

فرض کنید که طلب یک شخصی 20 میلیون تومان باشد و ملک توقیف شده دارای ارزش 200 میلیون تومان باشد در این صورت و درصورتیکه ملک توقیف شده و بعد از آن به صورت مزایده فروخته شده باشد ضمن کسر مبلغ 20 میلیون تومان و هزینه های اجرایی ثبت و سایر هزینه های قانونی  مانند نیم عشر دولتی  یا خسارات تاخیر تادیه ، الباقی مبلغ قانونا بایستی به مالک بازگردانده شود و اگر بدهکار در دسترس نباشد به حساب مخصوصی واریز میگردد تا در صورت مراجعه‌ی شخص بدهکار اولیه به وی یا وکیل ایشان تحویل گردد.

 

وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت 4

چرا پیگیری وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت ؟

اجرای ثبت معمولا به مثال سایر محاکم قضایی دارای تشریفات خاصی نیست چراکه این تشریفات باعث صرف زمان بیشتری برای رسیدن به نتیجه مطلوب و صدور رای از دادگاه سپری خواهد شد و توصیه گروه وکلای بین المللی دفاع یاران به اشخاصی که مطالباتی را دارند و مطابق با قانون  میتوانند از طریق اجرای ثبت وصول نمایند قطعا مراجعه به اجرائیات ثبت بجای طرح دادخواست در محاکم قضایی میباشد.

اقدام از طریق اجرای ثبت مقید به زمان خاصی نیست و در واقع با مراجعه به اداره ثبت ، اجرای مراحل وصول مطالبات آغاز میگردد در حالیکه در محاکم قضایی درصورتیکه حکمی صادر نشده باشد نمیتوان به اجرای احکام حسب مورد کیفری و یا اجرای احکام مدنی مراجعه نمود مگر بنا بر دستور موقت قاضی یا موارد تامین خواسته که میتوان اموال بدهکار را توقیف نمود .

جالب است بدانید برای مراجعه به اداره ثبت ابطال تمبر مالیاتی نیازی نیست در حالیکه در امور قضایی به خصوص پیگیریهای حقوقی شما حتما بایستی هزینه تمبر را بپردازید وگرنه دادخواست وی به جریان نخواهد افتاد مگر در موارد صدور رای قطعی در مورد معسر بودن خواهان که دریافت حکم و رای اعسار نیز نیازمند صرف هزینه و زمان خواهد بود و این در حالیست که خوانده دعوای اعسار نیز میتواند اقدامات و یا دفاعیاتی را به انجام برساند که محکمه راضی به صدور حکم اعسار نشود.  

به طور کلی این چنین میتوان عنوان داشت که از مزیت های عمومی دیگر این است که برای وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت میتوان باعث کاهش تراکم پرونده ای قضایی در محاکم قضایی شـد .

توجه :

برای صدور اجرائیه چک بایستی هزینه اجرای آن که حدودا معادل 5% مبلغ چک است را پرداخت نمود با وصول چک در اجرای ثبت درست است که هزینه‌ی بیشتری نسبت به دعوای کیفری و حقوقی میشود اما در زمان کمتری به نتیجه خواهید رسید چه بسا تا وصول یک چک ازطریق کیفری یا حقوقی اقدام کردن ماه ها و سال ها به طول انجامد اما از طریق اجرای ثبت و پرداخت هزینه و به نوعی پرداخت سرعت هزینه زودتر به نتیجه خواهد رسید .

ذکر این نکته هم ضروریست که با توجه به اینکه قوانین جدیدی برای چکهای بانکی تصویب گردیده است با در دست داشتن چک و برگه برگشتی چک میتوان به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمود و درخواست صدور برگه اجرائیه داشت و نیازی به صدور حکم قطعی محکومیت نخواهد بود .

درصورت بروز هرگونه مشـکل در زمینه وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت میتوانید با گروه وکلای بین المللی دفاع یاران در ارتباط باشید .

 

وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت 5

سایر اقدامات لازم در مراحل وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت :

بهترین روش در واقع اولین قدم برای اقدام از طریق اجرای ثبت تشخیص اداره اجرایی مورد نظر برای وصول و اجرای طلب خود می باشد بعد از این مرحله بایستی مدارک لازم را به همراه خود داشته باشید تا اینکه در زمان کوتاه تری به اهداف و حق خود برسید .

بسیار اتفاق افتاده است که به موجب سندی از جمله چک ، نیمی از مبلغ مندرج در چک با توجه به گواهی عدم پرداخت که از طرف بانک ارائه میگردد پرداخت گردیده است لیکن الباقی آن مبلغ قابل مطالبه خواهد بود  به طور مثال چکی به مبلغ 50 میلیون تومان که دارنده چک بعد از مراجعه به بانک به علت عدم موجودی کافی صادر کننده چک از متصدی بانک میخواهد که حداکثر مبلغ 50 میلیون در حساب شخص صادر کننده چک را به وی پرداخت نماید در حالیکه کل موجودی صاحب حساب 30 میلیون تومان می باشد که در چنین مواردی مبلغ 30 میلیون تومان را از بانک دریافت کنید و شما میتوانید نسبت به الباقی مبلغ چک را برگشت بزنید با این اقدام حداقل به نصف بیشتر طلب خود رسیده اید و ضمن اینکه هیچ گونه محدودیتی در پیگیری های قانونی هم نخواهد بود.

معایب و مزایای وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت :

 • الف ) مشکلات احتمالی در وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت :

علی رغم اینکه اقدام از طریق اجرای ثبت مستلزم وقت کمتر می باشد و در واقع بدون اینکه جلسه رسیدگی مثل دادگاه انجام شود مستقیما به مرحله اجرایی می رسید . لیکن دارندگان اسناد رسمی عموما تمایل بیشتری دارند که از طریق محاکم قضایی (دادگستری ) این موضوع پیگیری و اقدام گردد .

 • ب ) دلایل عمده وصول مطالبات از طریق محاکم قضایی:
 • اقدام از طریق اجرای ثبت فاقد اهرم فشار حکم جلب و بازداشت شخص بدهکار میباشد یعنی شما از طریق وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت امکان حبس محکوم علیه را ندارید چرا که صدور حکم حبس مختص محاکم قضایی می باشد .
 • در اجرای ثبت شاید به دلیل زمانی کوتاه تر در رسیدن به طلب خود ، هزینه بیشتری در مقایسه با اقدام از طریق دادگستری دارد . در این اقدام از طریق اجرای ثبت شما در واقع هزینه ی بیشتری را انجام می دهید .
 • شاید بر اساس رویه امروز حسب مورد برخی محاکم بر اساس تشخیص خود ، این چنین برداشت میکنند که وقتی دارنده چک از طریق اجرای ثبت اقدام میکند پس چون اصل بر علم به قانون می باشد و نه جهل به آن ، لذا وی از درخواست تعقیب کیفری صادر کننده منصرف گردیده است .
 • تعقیب کیفری مختص دادگستری و تنها مرجع تعقیب کننده کیفری دادسرای عمومی و انقلاب می باشد در دادگاه امکان تامین خواسته وجود داشته و گاهی بسته به ضرورت و حسب مورد بدون ابلاغ نیز اجرا میگردد . در حالیکه در اجرای ثبت ، اجرائیه به طرف بدهکار ابلاغ و وی بایستی صورت داراییها واموالش را اطلاع دهد .

 

وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت 6

مزایای وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت :

قبلا نسبت به مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت برای وصول مطالبات اشاره هایی داشته ایم  و بیان شد که وصول مطالبات به دلیل اینکه نیاز به تشریفات محاکم قضایی ندارد و شما مستقیما به سراغ مفاد اجرائیه می روید در زمان بسیار کمتری به طلب خود خواهید رسید در ضمن اینکه توقیف اموال و انسداد حسابهای بانکی شخص بدهکار تا سقف مبالغ بدهی و سایر خسارات قانونی قابل انجام میباشد و همچنین توقیف خودرو های بدهکار و نیز ممنوع الخروج کردن وی امکانپذیر خواهد بود .

انصراف از تعقیب و عملیات وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت :

ماده 254 آیین نامه فوق الذکر که صراحتا به این موضوع پرداخته است و عنوان داشته در صورتی که پس از صدور اجرائیه ، دارنده چک میتواند ، ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرایی ، مطالبه استرداد لاشه چک را نیز ارائه نماید در این صورت ، درصورتیکه اجرائیه ابلاغ شده باشد وی بایستی حق الاجرا را پرداخت کند و در این مورد پرونده مختومه محسوب میشود .

 

چگونگی شکایت از نحوه اجرا :

شکایت از نحوه عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل قرار خواهد داشت . لذا درصورتیکه شخصی نسبت به نحوه عملیات اجرائی اعتراضی داشته باشد بایستی درخواست خود را به رئیس اداره ثبت اسناد محل تقدیم کند . رئیس اداره ثبت و هیات نظارت در خصوص شکایات رسیدگی خواهند نمود می باشد .

سنوات دعوی توقیف و درخواست ابطال عملیات اجرایی :

ماده 2 قانون اصلاح بعضی مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی عنوان می دارد مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرایی اسناد رسمی در صلاحیت دادگاه محل می باشد که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است همچنین در همان قانون مقرر می دارد اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه دادگاه حکم بر بطلان دستور اجرا و یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی صادر کرده باشد که در این حالت پرونده پیگیری وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت با دستور یا حکم دادگاه صالح متوقف میگردد .

گروه وکلای بین المللی دفاع یاران با بهره مندی از قضات بازنشسته دادگاه ها ، کارمندان بازنشسته اداره ثبت ، وکلای پایه یک دادگستری و مشاورین و کارشناسان حقوقی متخصص ضمن آمادگی جهت ارائه مطالب مورد نیاز در موضوع وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت  آماده پذیرش و وکالت در زمینه وصل مطالبات از طریق اجرای ثبت می باشد .

 

 

لوگو-دفاع یاران

همین حالا با ما تماس بگیرید.

تلفن:
۴۴۱۰۸۷۲۲-۰۲۱