گروه وکلای بین المللی دفاع یاران

مرکز مشاوره حقوقی بصورت حضوری و تلفنی

لایحه تجدید نظر خواهی

لایحه تجدید نظر خواهی :

 

پس از صدور رای توسط دادگاه بدوی ، هر یک از طرفین دعوا می توانند نسبت به رای دادگاه با توجه به موارد قانونی درخواست تجدید نظر خواهی نمایند تا در دادگاه تجدید نظر با توجه به دلایل ابزاری مطابق با دادخواست تجدید نظر خواهی و یا نکات مندرج در لایحه تجدید نظر خواهی ، رای صادره مورد بررسی قرار گرفته شود.

 

 آنچه که برخی از مردم راجع به وظیفه دادگاههای تجدید نظر اطلاع دارند بطور کامل صحیح نمی باشد بعنوان مثال برخی تصور می‌فرمایند که پس از ارسال لایحه تجدید نظر خواهی نه تنها میتوانند مانند دادخواست دادگاه بدوی خواسته خویش را اعلام نمایند بلکه دادگاه تجدید نظر اصولاً تمامی مراحل رسیدگی و جزئیات را مجدداً مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد وحتی مجدداً اظهارات شهود را می‌بایست برای رسیدگی مجدداً دعوت نمایند در حالی که امکان دارد برخی از موارد فوق را دادگاه تجدیدنظر مطابق با وظیفه ذاتی خویش مورد بررسی قرار بدهد اما رسیدگی مجدد به موضوع پرونده و رسیدگی پس از ارائه خواسته جدید به هیچ عنوان از وظایف دادگاه های تجدید نظر نمی باشد . بنابراین عدم شرکت در دادگاه بدوی و عدم تحویل لایحه دفاعیه در دادگاه ذکر شده به امید اینکه با ارائه لایحه تجدید نظر خواهی بطور قطع رای را ، به نفع خویش تغییر خواهید داد ، اصلا صحیح نمی باشد و بطور کلی نمیتوان انتظار بررسی ماهیت پرونده را از دادگاه تجدید نظر خواهی بطور مطلق درخواست نمود و اصولاً دادگاه های تجدید نظر فقط رای صادره را مورد برررسی شکلی قرار میدهند.

مبنای قانونی لایحه تجدید نظر خواهی :

مطابق با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی جهات درخواست تجدید نظر خواهی که می‌بایست در دادخواست تجدید نظرخواهی و یا در لایحه تجدید نظر‌خواهی  در نظر گرفته شود به قرار زیر می‌باشد :

الف ) ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .

ب) ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود .

ج) ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابزاری .

د) ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای.

ه) ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی

 

مطابق با بخش دوم بند “د” ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی عدم صلاحیت دادگاه نیز جز موارد تجدید نظر خواهی می‌باشد بر فرض مثال دادگاهی راجع به مالکیت شخصی بر ملک مورد ادعا رای صادر نموده و تمامی اصول دادرسی راجع به رسیدگی را رعایت نموده و حتی رای هم با دقت و به درستی به نفع خواهان پرونده صادر شده است ، اما دادگاه مذکور صلاحیت محلی را در رسیدگی به پرونده ملک مذکور نداشته است و مجتمع قضایی خارج از حوزه قضایی و محدود رسیدگی به ملک غیر منقول فوق‌الذکر بوده است و متقاضی دادخواست تجدید نظر خواهی به استناد ماده مذکور میتواند تقاضای تجدید نظر خواهی نماید .

 

و مطابق با ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی ، هرگاه دادگاه تجدید نظر ، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی و ذاتی تشخصی دهد رای راه نقض و پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌دارد .

 

لایحه تجدید نظر خواهی

 

 

آیا پس از صدور رای از دادگاه تجدید نظر 20 روز وقت برای ارائه لایحه تجدید نظر خواهی و اعتراض وجود دارد ؟

خیر ، رای و نظر دادگاه های تجدید نظر اصولاً قطعی می‌باشد و قابل اعتراض نمی‌باشند مگر اینکه لایحه تجدید نظر خواهی مطابق با ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم دادگاه تجدیدنظر گردد و ماده قانونی اخیر‌الذکر بدین شرح می‌باشد :

 

ماده 364 :  در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومتی خوانده باشد و خوانده و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه  یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نطر  می‌باشد ، رای صادره قطعی است بنابراین مطابق گفتار قانون فقط محکوم علیه فرصت 20 روزه دارد آنهم در شرایط خاص که تمامی مراحل غیابی رای صادر گردیده باشد و پس از ابلاغ واقعی امکان اعتراض وجود خواهد داشت . بنابراین ارائه لایحه تجدیدنظر خواهی برای هر دوطرف دعوا امکان پذیر نمی‌باشد و فقط خوانده (محکوم علیه) تحت شرایط قانونی حق اعتراض خواهد داشت .

 

نگارش و ارائه لایحه تجدید نظر خواهی توسط وکیل :

گروه وکلای بین المللی دفاع یاران آمادگی کامل دارد پس از عقد قرارداد وکالت با موکلین محترم هرگونه دادخواست و یا نگارش لایحه تجدید نظر خواهی را مطابق با موازین قانونی و با استفاده از تجربیات وکلای پایه یک دادگستری به مراجع قضایی صالح ارائه نماید و ضمن بررسی و مطالعات پرونده های حقوقی و کیفری اصولی ترین و عملی ترین لوایح را تنظیم و به دادگاه تجدید نظر استان مربوطه تحویل نماید.

 

نکات حقوقی و قانونی برای تهیه لایحه تجدید نظر خواهی مستلزم مطالعه دقیق پرونده بدوی و همچنین بررسی کامل و دقیق مدارک و مستندات طرفین پرونده می‌باشد و همچنین کنکاش و دقت در متن رای صادره می‌باشد، بنابراین هیچگاه نمیتوان یک متن از پیش تعیین شده و یا یک فرمت خاص از یک لایحه تکراری را برای لایحه تجدید نظر خواهی در نظر گرفت و هر پرونده یک نوع از رسیدگی و شرایط متفاوت از طرفین پرونده خواهد بود.

 

هرگونه اعتراض به رای دادگاه و تهیه لایحه تجدید نظر خواهی را با مشاوره با گروه وکلای بین المللی دفاع یاران به بهترین شیوه انجام دهید.

 

لوگو-دفاع یاران

همین حالا با ما تماس بگیرید.

تلفن:
۴۴۱۰۸۷۲۲-۰۲۱