گروه وکلای بین المللی دفاع یاران

مرکز مشاوره حقوقی بصورت حضوری و تلفنی

داوری تجاری بین المللی

داوری تجاری بین المللی

با افزایش رو به رشد و قبول داوری در حل و فصل اختلافات در بین کشورها ، در صورت نداشتن آگاهی های لازم و عدم تسلط بر قوانین و قواعد داوری بین المللی میتواند ، باعث از بین رفتن حقوق ، طرف اختلاف شود و همچنین از بین رفتن حق و حقوق طرفین اختلاف بطور بین المللی در موارد تجاری و غیر تجاری ، نیز از سایر عواقب عدم تسلط بر قوانین و قواعد در داوری تجاری بین المللی می‌باشد.

 

اکنون با وضع قوانین گسترده‌ی داوری در کشورها و مجامع بین المللی و همچنین ملحق شدن کشورها به کنوانسیون های داوری تجاری بین المللی ، مبرهن می سازد که روند فرهنگ رفع اختلافات از طریق داوری بین المللی روبه رشد و فزونی قرار دارد .

 

تامین خواسته در داوری تجاری بین المللی :

 

صدور دستور موقت توسط داور به جهت حفظ حقوق خواهان پرونده در جریان رسیدگی از جمله موارد مهم در داوری های داخلی و همچنین مبحث داوری تجاری بین المللی قرار گرفته است ، نمونه پرونده های فراوانی مبنی بر صدور دستور موقت داور و یا گروه داوری بجهت عدم تضییع مطالبات در زمینه های مالی و غیر مالی وجود دارد که با همکاری دادگاههای ذیصلاح صادر و اجرا شده است.

 

در عرصه تجارت بین الملل رفع اختلافات احتمالی را عموماً در ابتدا با مذاکرات طرفین قابل حل و فصل می دانند اما درصورتی که انجام گفتگوهای دو یا چند جانبه در حضور متخصصان و متداعین قابل حل نباشد ، ارجاع امر رسیدگی به داور و یا گروهها و موسسات داوری بین المللی راه حلی بسیار منطقی و سریع به نظر می رسد . با توجه به عدم لزوم رعایت قوانین آیین دادرسی های کشورهای محل تابعیت تجار و قوانین متنوع در تضمین و وضعیت قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین کمترین هزینه همواره ارجاع امر به داوری بهترین مسیر حل اختلافات در منازعات داخلی و بین المللی بوده است ، کارگروه داوری و میانجیگری در گروه وکلای بین المللی دفاع یاران با در اختیار گرفتن کارشناسان رسمی و با در نظر گرفتن متن موافقت نامه داوری در تمامی زمینه های صنعتی و توریستی و تمامی بخشهای دولتی و خصوصی آماده ارائه خدمات داوری میباشد.

 

داوری تجاری بین المللی در بسیاری از امور مانند: اختلافات در رابطه تجاری بین المللی اعم از صادرات و واردات یا هر نوع خرید و فروش کالا یا خدمات یا خدمات بین المللی حمل و نقل و بیمه همچنین کلیه اختلافات مالی بین تجار و یا دلالان و خدمات مشاوره ای بین المللی تجاری و هر نوع همکاری بین المللی به جهت سرمایه گذاری های مالی و غیر مالی ، اعطا نمایندگی و اختلافات در قراردادهای حق العمل کاری ، پیمانکاری و یا هر نوع دیگر از خدمات بین المللی و یا اختلافات در قراردادهای پروژه های عمرانی بین شرکت های فعال در امور راه سازی و ساختمان سازی و یا سایر شرکت های مهندسی در امور نیروگاه های آبی و گازی و… می تواند رفع اختلاف و صدور رای نماید که البته رفع اختلافات در امور داوری منحصر به موارد ذکر شده در مطلب فوق نمی باشد و سایر موضوعات را نیز میتوان با توافق به داوری تجاری بین المللی واگذار نمود.

 

داوری تجاری بین المللی در مواردی صدق پیدا می کند که یکی از طرفین اختلافات یا موضوع اختلاف خارجی باشد مانند اینکه تابعیت خارجی داشته باشد و یا اینکه محل تنظیم و تسلیم خدمات یا کالا در خارج از کشور تعهد شده باشد و نظر چنین مواردی می توان با توجه به قوانین داوری تجاری بین المللی که در هر کشور تنظیم مدون گردیده است نسبت به رفع اختلافات از طریق داوری بین المللی حل و فصل موضوع را پیگیری نمود که البته قوانین کشور ایران به تابعیت فرد بیشتر توجه کرده است.

 

 

داوری تجاری بین المللی

 

 

 

تخصص در داوری تجاری بین المللی 

 

تخصصی عمل کردن گروه های داوری در بحث داوری تجاری بین المللی:

با توجه به زمینه های متنوع در بروز اختلافات در امور صنعتی مانند قراردادهای نفتی و قراردادهای بین المللی فراورده های پتروشیمی و سایر قراردادها در امور ترخیص کالا از گمرک و یا بروز اختلافات در خرید و فروش محصولات کشاورزی و یا سایر صنایع و مصنوعات صنعتی و تخصصی شدن تمامی موارد ، در امور داوری بین المللی تجاری ، کارگروه داوری بین المللی در گروه وکلای بین المللی دفاع یاران آمادگی جهت حل اختلافات بین متداعین را دارا می باشد.

 

با توجه به فصل دوم قانون داوری تجاری بین المللی که در رابطه با متن موافقتنامه داوری اشاره دارد موافقتنامه داوری از ارکان اصلی داوری تجاری بین المـللی میباشد که بر اساس قانون اخیر الذکر موافقتنامه داوری صرفاً نمی‌بایست بصورت همزمان مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته باشد و قبول موافقتنامه داوری می تواند بصورت الکترونیکی مانند ایمیل و یا فکس و هرگونه دیگر که مورد قبول هر دو طرف قرار گرفته باشد صورت بپذیرد و بعد از قبول موافقتنامه داوری دیگر دادگاه صالح به رسیدگی به موضوع اختلافات نخواهد بود مگر مطابق با شرایط قانونی قابل مستثنا شدن  باشد .

 

ارسال و ابلاغ اوراق در داوری تجاری بین المللی :

اصولاً در زمان انعقاد قرارداد و یا تنظیم موافقتنامه داوری نحوه اجرای ابلاغ و مراسلات مشخص و معین می‌گردد و یا بر اساس ماده 3 قانون داوری تجاری بین المللی داور می‌تواند نحوه ابلاغ را مشخص نماید و در هر صورت طرفین می توانند از طریق ارسال ایمیل ، نمابر ، و یا سایر وسایل مانند پست توافق نمایند.

تعیین داور در داوری تجاری بین المللی :

با توجه به تنوع مباحث تجاری و تبادلات مالی و قراردادهای بازرگانی بین کشورها اصولاً انتخاب داور مرضی الطرفین ( یک داور) ، کمتر قابل پیش بینی می باشد و لذا هر کدام از طرفین به عنوان خواهان و خوانده داوری را بر اساس موافقت نامه داوری معرفی می نمایند و این داوران هستند که سرداور را مشخص و معین می کنند و مطابق با قوانین داوری بین المللی ایران درصورتی که متداعین نتوانند در خصوص انتخاب داور مرضی الطرفین و یا داوران نیز نتوانند بر انتخاب سر داور توافق نمایند موضوع انتخاب داور به دادگاه عمومی تهران مربوط می‌شود در نظر داشته باشید که موافقت نامه های داوری را که در گروه وکلای بین المللی دفاع یاران تنظیم می‌گردد عموماً نه تنها انتخاب داور و یا داوران در آن پیش بینی و مشخص گردیده است بلکه بحث انتخاب داور جانشین نیز در موافقتنامه داوری معین گردیده است و در صورت قصور و یا هر دلیل قانونی دیگر که داور و یا داوران قادر به همکاری نباشند داور و داوران جانشین آماده به همکاری خواهند بود.  

 

انتخاب محل داوری در متن موافقتنامه داوری تجاری بین المللی :

بهتر آن است که محل اجرای جلسات داوری در موافقتنامه داوری تعیین گردد تا در صورت بروز اختلافات ، این مهم از قبل مشخص شده باشد و در غیر اینصورت ممکن است که محلی که برای جلسات داوری از سوی داوران بین المللی انتخاب شود برای طرفین خواهان یا خوانده و یا هر دو ایجاد زحمت و هزینه اضافی نماید .

 

از دیگر موارد تاثیر گذار در اجرای داوری تجاری بین المللی زبان مورد تایید متداعین میباشد برای امر داوری در صورتی که زبان مورد استفاده در جریان رفع اختلافات و داوری مشخص و معین نشده باشد برای یک و یا هردو طرف قرارداد ایجاد مشکل می شود چراکه تفسیر و ترجمه متن قرارداد و سایر مدارک برای طرف داوری بسیار مشکل خواهد بود ، پیشنهاد می گردد زبان مورد استفاده در جریان داوری تجاری بین المللی در متن موافقتنامه داوری مشخص شده باشد .

 

ارجاع امر به مرجع و یا سایر کارشناسان به جهت رفع ابهامات در تمامی موارد مورد اختلاف در جریان رسیدگی در داوری از اهمیت فراوانی برخوردار میباشد چرا که مترجمین و کارشناسان میبایست مورد وثوق و اطمینان باشند و حتی الامکان از مترجمین و کارشناسان رسمی استفاده گردد در بسیاری از موارد در جریان ابطال رای داوری شاهد هستیم که عدم استفاده از کارشناسان رسمی باعث سست بودن دلایل ابزاری در رای داوری می‌شود و نهایتاً میتواند باعث ابطال رای داور و یا گروه داوران داخلی و بین المللی گردد.

 

ارائه و تسلیم مدارک و لایحه و دفاعیه ها در جریان داوری بین المللی باید مطابق با قوانین و موافقتنامه های مورد تایید باشد این موضوع از اهمیت به سزایی در امر داوری قرار دارد و مهلت های تعیین شده برای تحویل و حتی حضور در جلسات دفاع میتواند توسط داور و یا گروه داوران بین المللی تعیین شده باشد و طرفین پس از تایید باید به همه موارد موافقتنامه داوری متعهد باشند که البته مهلت های مذکور باید متناسب با شرایط پرونده‌ داوری از سوی داور مرضی الطرفین و یا گروه داوران  بین المللی تجاری در نظر گرفته شود. و مهلت و فرصت کافی برای تهیه و تحویل مدارک در نظر گرفته شود.

مبحث گشایش اعتبارات اسنادی L/C مربوط به داوری تجاری بین المللی ازجمله موارد اختلافات فی ما بین تجار و بازرگانان بین المللی و همچنین سایر امور مربوط به واردات صادرات میباشد.

 

در ضمن تنظیم موافقتنامه های داوری موضوعاتی که داور میتواند در آن موارد رای و نظر داوری صادر نماید میبایست بطور واضح بیان گردید و نمیتوان بطور کلی به داور و یا گروه داوران بین المللی اختیار اعطا نمود ، مسائلی مانند نظارتهای مهندسی و مشاوره ای و اعلام نظر نماینده خریدار در مورد میزان درصد پیشرفت در ساخت و یا آماده سازی احتمالی کالا و یا خدمات نیز میبایست برای داوران بین المللی مشخص گردد زیرا اختیارات نمایندگان میتواند جدای از متن قرارداد مورد اختلاف قرار بگیرد.

 

گروه وکلای بین المللی دفاع یاران با همکاری وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای بین المللی در امور تجاری و همچنین نگارش قراردادهای بین المللی آماده ارائه خدمات ویژه حقوقی و داوری های داخلی و بین‌المللی میباشد. بکارگیری از سایر متخصصان حقوقی و کارشناسان رسمی در کشورهای اروپایی که ناشی از توافقات چند جانبه بین وکلا و موسسات حقوقی بین المللی میباشد نقطه عطف و قوت این مجموعه حقوقی بین المللی میباشد.

 

 

لوگو-دفاع یاران

همین حالا با ما تماس بگیرید.

تلفن:
۴۴۱۰۸۷۲۲-۰۲۱