گروه وکلای بین المللی دفاع یاران

مرکز مشاوره حقوقی بصورت حضوری و تلفنی

ابطال رای داوری

ابطال رای داوری

امروزه ارجاع حل و فصل اختلافات به داوری بسیار پسندیده و با ارزش می‌باشد چرا که رفع اختلافات در قراردادها از طریق دادگاه ها بسیار زمان می‌برد و صرف هزینه های حق الوکاله وکیل و سایر هزینه های دادرسی و مدت زمان و دریافت رای از دادگاه میتواند هر دو طرف خواهان و خوانده پرونده را ناراضیتر نماید.

 بنابراین انتخاب داور مرضی‌الطرفین و یا گروه داوری برای رفع اختلافات در قراردادهای داخلی را در نظر می‌گیریم و نکته ای که اهمیت دارد این است که اشخاصی که به عنوان داور برگزیده شده اند آیا اصولاً روشهای داوری و شرایط خاص رسیدگی داوری را آموخته اند و یا بحث داوری را با رفع اختلافات بصورت ریش سفیدی و آشتی دادن را به یک صورت و روش تصور می نمایند.

قابل توجه می باشد که صدور رای داوری شرایطی دارد که اگر چنین شرایط و اصولی رعایت نگردد رای داور قابل ابطال می باشد که گروه وکلای بین المللی دفاع یاران تلاش دارد به برخی از ایرادات رای و نوع رسیدگی داوری بپردازد که شرایط ابطال رای داوری را برای خوانندگان این متن حقوقی بازگو کرده باشد .

تقاضای ابطال رای داوری از چه کسانی امکانپذیر میباشد؟

ابطال رای داوری اصولاً میتواند از طرف محکوم علیه (شخص محکوم شده در رای داوری ) و یا از طرف شخص ثالث و یا در صورتیکه رای داور بر خلاف نظم عمومی باشد توسط دادستان مطرح گردد .

بطور مثال در یک اختلاف ملکی در تقسیم تعدادی آپارتمان نوساز که موضوع اختلاف از یک قرارداد مشارکت در ساخت ناشی شده است دو نفر بر سر مالکیت یک واحد آپارتمان اختلافی دارند که داور به نفع یکی از طرفین رای میدهد و این در حالی است که آپارتمان مذکور در تملک و یا تصاحب شخص دیگری می باشد که مالکیت و اسناد خرید وی ، کاملاً قانونی و معتبر می باشد که در این بین مالک اصلی به عنوان شخص ثالث میتواند به رای داور اعتراض نماید و ابطال رای داوری را از دادگاه ثالث تقاضا نماید.

 

ابطال رای داوری 2

 

 

 

ابطال رای داوری و طرح ایرادات :

از جمله مواردی که میتوان به دادگاه اعتراض کرد و ابطال رای داوری را تقاضا نمود صلاحیت شخص داور می‌باشد که آیا از جنبه های مختلف شخص داور صلاحیت صدور رای و داور شدن را داشته است یا خیر بطور مثال آیا داور در دعوای مذکور ذی نفع بوده است یا خیر و یا آیا داور توسط قانون از داوری منع نشده است، و یا مطابق با موافقتنامه داوری آیا داور همان شخص معین شده هست و یا اینکه داوری میبایست توسط شخص دیگری مورد رسیدگی انجام میگرفته است؟ بطور مثال گاهی در قرارداد داور را به این شکل معین میکنند که داور مرضی‌الطرفین مدیریت آژانس املاک … میباشد و در زمان اختلاف مدیریت آژانس املاک جا به جا شده است و شخص داور با شخصی که هم اکنون به عنوان مدیریت آژانس املاک مشغول به فعالیت می باشد تفاوت دارد و حال که رای داوری صادر گردیده  است کدام یک از مدیران آژانس املاک صلاحیت رسیدگی به اختلاف و داوری را دارا میباشند و رای صادره هم اکنون توسط کدام یک از مدیران آژانس املاک صادر گردیده است ؟ و آیا محکوم علیه میتواند در دادخواست به همین موضوع استناد نماید و تقاضای ابطال رای داوری را تقدیم مرجع قضایی نماید؟

توصیه گروه وکلای بین المللی دفاع یاران این است که آرای صادره از داوران را به جهت مشاوره تخصصی به احدی از حقوقدانان یا وکلا که تسلط بر قوانین مدون و داوری دارد ارائه نمایند تا شرایط ابطال رای داوری از جنبه های مختلف حقوقی و تخصصی داوری مورد بررسی قرار بگیرد.

 

ابطال رای داوری

 

 

ابطال رای داوری به لحاظ ایرادات مراحل داوری:

در سیر مراحل انجام داوری برخی از مسائل مهمی وجود دارد که بطور خلاصه مورد اشاره قرار میدهیم ،

نحوه ابلاغ به طرفین داوری که می‌بایست مطابق با قرارنامه داوری باشد و اسناد و نوع ابلاغ وجود داشته باشد و همچنین فرصت لازم برای شرکت در جلسات رسیدگی به طرفین دعوا و یا وکلای آنها داده شود و در غیر اینصورت موارد فوق میتواند از شرایط ابطال رای داوری توسط دادگاه قرار بگیرد . عموما رای داور بسیار دقیق مورد بررسی محکوم علیه و یا وکیل وی قرار میگیرد چرا که در امر داوری مرحله تجدید نظرخواهی نسبت به رای وجود ندارد و تقریبا دادرسی یک مرحله ای میباشد . لذا بررسی ابعاد ایرادات در رای داوری برای محکوم علیه به لحاظ ابطال رای داوری از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.

عدم استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری در موارد مورد نیاز نیز از جمله ایرادات قابل طرح برای ابطال رای داوری می‌باشد.

ابطال رای داوری به لحاظ عدم رعایت زمان داوری :

زمان داوری مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی سه ماه می‌باشد و در صورتیکه رای داور خارج از زمان مذکور صادر گردیده باشد و زمان داوری هم تمدید نشده باشد قطعاً می‌بایست برای ابطال رای داوری اقدام نمود و گاهی تمدید زمان داوری از طرف داور انجام شده است اما داور مطابق با اقرارنامه داوری اجازه چنین کاری را از طرف طرفین اختلاف نداشته است و در چنین شرایطی نیز ابطال رای داوری را میتوان مورد بررسی قرار داد چرا که داور در چنین حالتی از حدود اختیارات خویش تعدی نموده است .

سایر مواردی که میتواند رای داوری را مورد اعتراض و ابطال قرار دهد نیز میتواند مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد که توصیه میشود برای انتخاب داور در قراردادهای املاک و یا هرگونه قراردادهای بازرگانی و تجاری از گروه وکلای بین المللی دفاع یاران مشاوره تخصصی مطالبه نمایند.

از جمله خدمات حقوقی و تخصصی در این مجموعه حقوقی ارائه خدمات تخصصی داوری در قراردادهای داخلی و داوری تجاری بین المللی می باشد که توسط حقوقدانان و وکلای دادگستری قابل بررسی و انجام می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند بجهت دقت در تنظیم رای داوری ، در حین انجام مراحل داوری از تجربه و تخصص گروه وکلای بین المللـی دفاع یاران در رابطه با داوری استفاده نمایند .  

 

لوگو-دفاع یاران

همین حالا با ما تماس بگیرید.

تلفن:
۴۴۱۰۸۷۲۲-۰۲۱